Abrahamova Vera!

Go down

Abrahamova Vera!

Postaj by Aladin on pon sij 17, 2011 10:34 am

ABRAHAMOVA VERA
Hebrejima 11:1 A vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. 2 Jer u njoj su preci dobili dobro svedočanstvo. 3 Verom shvatamo da je svet stvoren Božijom Rečju, i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Verom Avraam posluša kad bi pozvan da iziđe na mesto koje je imao da primi u nasledstvo, i iziđe ne znajući kuda ide. 9 Verom se naseli u obećanoj zemlji kao u tuđoj zemlji i nastani se u šatorima sa Isaakom i Jakovom, sunaslednicima istog obećanja, 10 jer je očekivao grad koji ima čvrste temelje, čiji je graditelj i tvorac Bog. 11 Verom i sama Sara dobi silu da stvara potomstvo i preko vremena svoje starosti. Zato što je smatrala vernim onoga koji joj je obećao. 12 Zato se i rodiše od jednoga, i to gotovo mrtvoga, po mnoštvu »Kao zvezde nebeske i kao neizbrojljivi pesak na morskoj obali«.
13 Shodno veri pomreše svi ovi ne primivši obećanja, nego ih samo izdaleka videše i pozdraviše, i priznaše da su stranci i došljaci na zemlji. 14 Jer koji tako šta govore pokazuju da traže otadžbinu. 15 I da su pri tom mislili na onu iz koje su izišli, imali su vremena da se vrate; 16 ali sad čeznu za boljom, to jest, nebeskom otadžbinom. Zato se Bog ne stidi njih, niti se stidi da se naziva njihovim Bogom; jer im je pripremio grad.

BOŽIJA SVRHA
Dakle, prema Pismu, Abraham je bio Haldejac iz grada Ur. On je bio Paganin baš kao i mi što smo bili Pagani. Ono što je Abrahama načinilo time što je on bio, bio je BOG. Bog ga je načinio OCEM VERE. Nije Abraham načinio sebe ocem vere! Dakle, tu vidimo jednu važnu stvar: Božije PREDODREĐENJE i BOŽIJI IZBOR. Bog je mogao izabrati i drugog čoveka, zar ne? Ali Bog je prema svojoj SVRSI IZABRAO, pa POZVAO Abrahama i Gospod ga je NAČINIO, kao što Pismo kaže: Postanak 17:5 Zato se više nećeš zvati Avram, nego će ti ime biti Abraham, jer sam te učinio ocem mnogih naroda; Vidite li Božiju odluku: “Učinio sam te!” Takođe postojala je i Božija svrha, i ta svrha će se videti kod svakog sledećeg vernika koga je Bog pozvao, tako da Pavle piše o toj svrsi: Rim 8:28 A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Reč “odluci” je ustvari u originalu “svrsi”. Dakle, Bog je sve one koje je pozvao, POZVAO PREMA SVOJOJ SVRSI.

ABRAHAM PRAVEDNIK KROZ VERU
Da, Abraham je bio pre Božijeg poziva NEVERNIK, Paganin, baš kao i mi. Ali Pismo kaže: Rom 4:3 Jer šta govori pismo? Vjerova Abraham Bogu, i primi mu se u pravdu. Dakle, ključno za razumevanje svih nas danas, je ŠTA JE TO ABRAHAM VEROVAO ŠTO MU JE DONELO PRAVDU, jer, nezaboravimo, Abraham je otac vere, i ako mi želimo biti, ili smatramo se vernicima, ABRAHAM JE NAŠ OTAC VERE; što znači da i mi moramo verovati ono što je i on verovao.
Takođe želim naglasiti da je Abraham bio i Božiji prorok, što znači da će se Bog s njime baviti za nijansu na malo drugi način, ali istim principima i istim zahtevima. Pismo kaže: Pos 20:7 A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer je prorok, i moliće se za te, te ćeš ostati živ. Ako li ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti ti i svi tvoji. Dakle, Pismo kaže da je Abraham bio prorok. Šta to znači i zašto je za nas to bitno da razumemo? Ne zaboravite, mi trebamo biti njegova deca po veri! Pre svega Pismo kaže da vera dolazi od slušanja Reči Božije [NE TEOLOGIJE.] Teologija i Božija Reč mogu biti VEOMA SLIČNI, ali to su dve POTPUNO RAZLIČITE STVARI, čak ako se koristi i ista Biblija i citiraju isti citati Pisma. Pismo kaže, i to Gospod Isus Hrist, da Reč Božija dolazi prorocima, A NE SVIMA!

REČ BOŽIJA DOLAZI PROROCIMA
To je ono što danas mnogi crkveni članovi i teolozi ne mogu shvatiti. Jovan 10:33 Jevreji mu odgovoriše: "Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za hulu na Boga, i što ti, premda si čovjek, praviš se Bogom." Isus im reče: "Ne stoji li pisano u zakonu vašemu: Ja rekoh: bogovi ste? Ako one nazva bogovima, na koje dođe riječ Božja, a Pismo se ne može dokinuti. Takođe Amos 3:7 Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. Kad lav rikne, ko se neće bojati? kad Gospod reče, ko neće prorokovati?
Dakle, Abrahamu, budući da je bio prorok, dolazila je Reč Božija DIRKTNO sa Neba u VIZIJAMA. Ljudi se pitaju danas: “Kako je to Abraham znaoo šta je Božija volja i kako je verovao kada mu NIKO NIJE PROPOVEDAO?” Pa tako što je on bio prorok i njemu je Reč dolazila direktno sa Neba u vizijama i Bog ga je čak posetio i u telesnom obliku. OSTALI su mogli biti vernici samo slušanjem onoga što je Abraham propovedao jer je Njemu dolazila Reč Božija.

VERA DOLAZI OD SLUŠANJA
Dakle, Pismo više nego jasno kaže: Rimljanima 10:14 Kako će, dakle, prizvati onoga u koga nisu poverovali? A kako će verovati u onoga za koga nisu čuli? Kako će pak čuti bez propovednika? 15 I kako će propovedati, ako nisu poslani? Kao što je napisano: »Kako su mile noge onih koji javljaju dobra«. 16 Ali svi nisu poslušali evanđelje. Jer Isaija govori: »Gospode, ko je poverovao našoj propovedi?« 17 Vera, dakle, potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju.
Dakle, ovu stvar morate zapaziti. Pismo ne kaže da VERA dolazi od ČITANJA, iako je to dobro za izgrađivanje vere koja je već rođena. Pismo ne kaže da vera dolazi od dugih molitava; iako one pomažu da se otvore kanali između Boga i čoveka. Pismo kaže da VERA DOLAZI OD SLUŠANJA ONOGA KOGA JE BOG POSLAO. Ovde se govori o PRAVOJ VERI, A NE o teološkim uverenjima i analizama. Da bi shvatili koliko je to velika istina poslušajmo reči našeg Gospoda: Jov 6:28 Tada ga upitaše: "Što moramo činiti, da izvršimo djela Božja?"
29 Isus im odgovori: "Ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga, koga on posla."
ZAŠTO MORAMO VEROVATI U ONOGA KOGA JE BOG POSLAO?
Zato što Bog šalje SVOJE IZABRANE kojima Reč Božija dolazi, a oni prenose Poruku od Gospoda do naroda i oni dobijaju VERU slušanjem ONOGA KOGA JE BOG POSLAO. Dakle, to je JEDINA RAZLIKA između nas i Abrahama! Abraham je dobio veru direktno slušajući Božiji glas u vizijama i telesnim Božijim posetama, a mi, budući da nismo proroci, dobijamo VERU SLUŠANJEM onoga koga je Bog poslao. No jedna STVAR JE BITNA, I MI I ABRAHAM TREBA DA IMAMO ISTU VERU!

ŠTA JE ABRAHAM VEROVAO?
Abraham je verovao u JEDNOG BOGA! Nije bio politeista NITI NA JEDAN NAČIN NITI U JEDNOM OBLIKU. Njegova vera je bila: “Čuj Izraele, Gospod naš Bog JEDAN JE!” Takođe izuzetno važna stvar je da shvatimo da se ABRAHAM ODVOJIO OD NEVERNIKA: Postanak 12:1 Jednoga dana reče Gospod Abramu: "Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju ću ti pokazati! Ako razumemo da je Obećana Zemlja u SZ bila isto što i ulazak u Hrista u NZ, onda shvatamo da je Bog ODVOJIO Abrahama od NEVERE. Modernim jezikom bi značilo: “Bog je vernika odvojio od svetovnog života!” To je Gospod Isus lepo objasnio: Mat 6:24 Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni. Takođe Jovan piše vernicima: 1Jov 2:15 Ne ljubite svijeta ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu. Jer sve što je na svijetu, tjelesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od oca, nego je od ovoga svijeta.

JOŠ JEDNO ABRAHAMOVO ODVAJANJE
Abraham, otac vere poslušao je Božiji glas i odvojio se od SVETOVNOSTI. Ali to nije jedina stvar od koje se on odvojio. Čekalo ga je još jedno ODVOJENJE koje je bilo još teže. Ovog puta to odvojenje je bilo od nekoga ko je VEROVAO U ISTOG BOGA-LOTA. Pos 13:7 I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji. Pa Avram reče Lotu: nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća. Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijeli se od mene. Ako ćeš ti na lijevo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno, ja ću na lijevo. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako cijelu natapaše rijeka, bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zogora, prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor.
Dakle, ono što bi se današnjim jezikom moglo reći: Abraham se ODVOJIO OD DENOMINACIJE.

DENOMINACIJSKI VERNIK
Zapazite samo, gde se nalazi srce denominacijskog vernika? Iako on veruje u Boga kojeg je verovao Abraham, iako je slušanjem od Abrahama primio tu veru; on je odlučio da napusti izvor svoje vere i ode ka SODOMI! Pismo kaže: Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako cijelu natapaše rijeka, bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zogora, prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor.
Zapazite, LOT JE VIDEO, baš kao što je i Eva VIDELA da je plod na drvetu LEP za gledanje. I Lot napušta SLUŠANJE, ŠTO JE HODANJE PO VERI, i izabira GLEDANJE, što je INTELEKTUALNA VERA. Ooo, da on će i dalje ispovedati veru u Abrahamovog Boga, i intelektualno se slagati sa svime što je Abraham propovedao; ALI on je prestao živeti po VERI i počeo da živi po gledanju. I ŠTA JE TO LOT VIDEO? Video je mesto LEPO KAO EDENSKI VRT! Edenski vrt u Pismu znači Božije Obećanje! Lot je video (a vera ne dolazi od gledanja) mesto koje je izgledalo slično Božijem obećanju-Hristu, ali ipak je bilo načinjeno ljudskom rukom-DENOMINACIJA. I zbog tog mesta koje je lepo kao Eden-obećanje, ON PRESTAJE DA HODA PO VERI i donosi odluke i izbore prema gledanju, misleći da je i dalje ispravan sa Bogom!

ŠTA JE SUŠTINA DENOMINACIJE?
Suština denominacije je da je to mesto koje ljudskom oku deluje podjednako dobro kao i obećanje a zadržavaju se fundamentalni principi Pisma, vera u Boga, religioznost, Bogosluženja, propovedanje, pesme...Ali na jedan čudesan način čini da ljudi koji poput Lota okreću svoje oči ka njoj, više NE HODAJU PO VERI već po GLEDANJU. Naravno, oni ne poriču postojanje Boga, niti principe Pisma, i sve ostale stvari, ali zbog lepote tog mesta, i zato što im to izgleda ispravno, kao i Lotu; a Lotu je to izgledalo čak bolje od toga nego biti sa Abrahamom-Abraham je tu simbol prave vere i Reči Božije, oni polko napuštaju život po veri i polako sve više ovih 5 čula preuzimaju njihov život. Ali, pošto se oni nalaze na mestu LEPO KAO EDEN, lepo kao obećanje, oni postaju toga nesvesni, da više ne hodaju po veri nego po gledanju. Da vidimo kako je hodao jedan PRAVI ABRAHAMOV SIN: Jev 11:27 Vjerom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga viđaše. Dakle, Mojsije je hodao GLEDAJUĆI U NEVIDLJIVO KAO DA SE VIDI! To je Abrahamova vera!

ABRAHAMOVA VERA GLEDA U NEVIDLJIVO!
Da bi što bolje shvatili ŠTA JE PRAVA VERA, moram reći ovo: “VERA JE GLEDANJE U NEVIDLJIVO KAO DA SE VIDI, KAO DA JE TO STVARNO A NE OVO ŠTO VIDIMO!” A ona dolazi samo SLUŠANJEM ONOGA KOGA JE BOG POSLAO! Jev 11:1-3: A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo. Jer u njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo. Vjerom poznajemo, da je svijet riječju Božjom zgotovljen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.

ABRAHAMOVO ODVAJANJE OD DENOMINACIJE
Dakle, tek nakon što se Abraham odvoji od Lota (koji je simbol denominacijskog vernika), Bog je u potpunosti mogao blagosloviti Abrhama. Pos 13:12 Avram življaše u zemlji Hananskoj (Božijem obećanju), a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premještajući svoje šatore do Sodoma (u denominaciji). Pos 13:14 A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega: podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad.
Pos 13:15 Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu do vijeka.
Pos 13:16 I učiniću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje.
Pos 13:17 Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.

SVE NEVOLJE ZBOG NAPUŠTANJA OBEĆANJA
Sve nevolje u Pismu, u koje su upadali Abraham i Lot, bile su zbog napuštanja Hanana, što je u stvari bilo Božije obećanje, što je opet ništa drugo nego HODANJE PO VERI.
Lot je podigao oči i video SODOMSKU ZEMLJU, LEPU KAO EDENSKI VRT-OBEĆANJE, i ubrzo je upao u nevolje. Zarobili su ga neprijateljski kraljevi i odveli i njega i njegovu porodicu u ropstvo, što je simbol GREHA. Kada je Abraham napustio dva puta Hanan, oba puta je upao u silne nevolje i umalo oba puta ostao bez žene-Sare, koja je bila deo Božijeg obećanja. Samo Božija milost ga je vratila nazad, zato što mu je Bog obećao: “UČINIO SAM TE” prošlo vreme, gotova stvar. Da vidimo šta je to navelo Abrahama a šta Lota da napuste Božije obećanje Hanan???

ZBOG ČEGA SU NAPUŠTALI HANAN?
Abraham je napustio Božije Obećanje Hanan zbog STRAHA! I vdećemo da je STRAH NAJVEĆI NEPRIJATELJ ABRAHAMOVOJ DECI. Dakle, to je ono što oni moraju pobediti, i Božijom milošću hoće. Abraham u svom strahu: Pos 20:1 A Avram otide odande na jug, i nastani se između Kadisa i Sura; i življaše kao došljak u Geraru. I govoraše za ženu svoju Saru: sestra mi je. A car Gerarski Avimeleh posla, te uze Saru. Pos 20:10 I još reče Avimeleh Avramu: šta ti je bilo, te si to učinio? A Avram odgovori: veljah: jamačno nema straha Božijega u ovom mjestu, pa će me ubiti radi žene moje.

ABRAHAMOV STRAH
Pos 12:10 Ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u Misir da se ondje skloni; jer glad bješe velika u onoj zemlji. A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj: gle, znam da si žena lijepa u licu. Zato kad te vide Misirci reći će: ovo mu je žena. Pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu. Nego hajde kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe.
Vidimo da je ovde Abrahamom upravljao strah, iako je bio otac vere. Prvo iz straha od gladi, otišao je u Egipat-svet. A onda je lagao iz straha za svoj život. Dakle, u tom trenutku Abrahamu je tamna senka prekrila razum da će se Bog pobrinuti za njega u Hananu bez obzira što je bila glad, i pošto ga je poveo STRAH i upao u NEVERU, upao je i u sledeću kušnju pa se uplašio za život i lagao. Dakle, možemo videti da je Abraham napustio Hanan, obećanje iz STRAHA i to će ZAUVEK BITI NAJVEĆI NEPRIJATELJ ABRAHAMOVE DECE PO VERI, jer je to bio veliki neprijatelj njihovog oca ABRAHAMA. Deca Abrahamova padaju, jer imaju nedostatak otkrivnja da će se GOSPOD POBRINUTI ZA SVE!

LOT NAPUŠTA OBEĆANJE
Videli smo da je i Lot napustio obećanje, ali on to nije učinio iz straha, već je video LEPOTU SODOMSKE ZEMLJE i LAGODAN ŽIVOT GA JE POVUKAO U TO. A to nije izgledalo loše, baš kao EDENSKI VRT, kao da može lakšim putem da se uđe u obećanje. Lotov problem nije bio strah, bar ne kao razlog napuštanja OBEĆANJA, već LEPOTA KOJU POKAZUJE RELIGIOZNI SVET-DENOMINACIJA. Ali ubrzo nakon toga došlo je i ropstvo, jer denominacija pokazuje Eden a u stvari vodi u ROPSTVO.
Pos 14:10 A u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola; i pobježe car Sodomski i car Gomorski, i ondje padoše, a što osta pobježe u planinu. I uzeše sve blago u Sodomu i Gomoru i svu hranu njihovu, i otidoše. Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo, i otidoše, jer življaše u Sodomu.
Vidite, život van Hanana, znači upasti u ropstvo GREHA! To su razne nevolje, bolesti, nevere, strahovi, sumnje, depresije, nedostatak otkrivenja i kontakta sa Bogom...

DA NIJE BILO ABRAHAMA...LOT BI...?
Ali vidite, dok je Lot bio u ropstvu svoje nevere i želje za lepim i lagodnim životom, a i dalje želeo biti vernik i biti u dobrim odnosima sa Bogom, bio je neko ko je mislio i brinuo za njega-Abraham. Abrahamova vera je bila ta koja je išla i porazila te kraljeve i izbavila Lota iz toga. To je kao kada neko sa verom dođe u naš život i izbavi nas iz Sodomskih stvari. No, da li je Lot zbog toga otišao za Abrahamom u Hanan? Ne! Tu je Bog želeo da pokaže, da na polju hrišćanske crkve postoje dve grupe vernika, Abrahamova deca i Lotovski vernici: Luda i Mudra Devica iz Mateja 25. Ono što je Bog jednom razdvojio bilo je zauvek razdvojeno; ali pošto su i Lot i Abraham bili određeni na ŽIVOT, Abraham je morao da se bori za Lota sve do uništenja Sodome, odnosno sve do kraja sveta, Abrahamova deca će se morati boriti za Lotovske vernike.

ABRAHAMOVA POBEDA NAD SVETOM
U bitci sa kraljevima Sodome, Abraham je u stvari bio tip vernika koji ne samo da se borio za Lotovsku decu, već je i pobedio stvari ovog sveta. Pos 14:14 A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, trista osamnaest, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe u potjeru do Dana. (Vidite, svi su morali biti nanovorođeni.)
Pos 14:15 Ondje razredivši svoje udari na njih noću sa slugama svojim, i razbi ih, i otjera ih do Hovala, koji je na lijevo od Damaska, I povrati sve blago; povrati i Lota sinovca svojega s blagom njegovijem, i žene i ljude. A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim, u dolinu Savinu, koje je sada dolina careva. A Melhisedek car Salimski iznese hljeb i vino; a on bijaše sveštenik Boga višnjega. I blagoslovi ga govoreći: blagosloven da je Avram Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja! Kada je Abraham pobedio SVET, bio je spreman za Večeru Gospodnju sa Kraljem Neba-Melkisedekom. Tako i Abrahamova deca, ona su spremna za Večeru Gospodnju TEK KADA POBEDE SVETOVNOST i kada su nanovorođeni jer, upamtite: Svi koji su išli sa Abrahamom u rat morali su biti rođeni u njegovom domu.

JOŠ DVE NEVOLJE U KOJE JE DOSPEO LOT
Da, ropstvo u koje su Lota odveli Sodomski kraljevi pa ga Abraham izbavi, nisu bile jedine nevolje. Posle toga sledile su još dve nevolje. Jedna nevolja je bila unutrašnje prirode a druga spoljnje. Apostol Petar nam govori o njegovim unutrašnjim nevoljama: 2Pe 2:8 Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela, mučaše od dana do dana pravednu dušu; Vidite? To su bile unutrašnje muke koje je on imao pošto je bio Seme Života a ipak bio van obećanja.

LOTOVE TELESNE NEVOLJE
Vdeli smo koje su to bile unutrašnje Lotove nevolje, a sada koje su to bile telesne. Budući da je Lot živeo van obećane zemlje, to je značilo da je živeo na mestu koje će pre ili kasnije pogoditi sud. I to se desilo sa Sodomom gde je on živeo. No opet je tu bila Abrahamova zastupnička molitva, koja nam pokazje da Nevesta treba da ima otvorene kanale za Ludu Devicu da bi se i ona spasila kroz Velike Nevolje. Ono što je Lota najviše držalo vezano za Sodomu bila je Lotova žena. Žena je u Pismu uvek bila simbol CRKVE! I mi znamo da se Lotova žena okrenula u trenutku suda ka Sodomi, pošto joj je srce bilo u tim Sodomskim stvarima. Znamo takođe da je i Sodoma tip kraja vremena, jer je Gospod Isus rekao: “Kao što je bilo u vreme Lotove, tako će biti i u onaj dan kada će se javiti Sin čovečiji.” Dakle, Lotovski vernici, što je niko drugi nego Luda Devica na kraju vremena, najviše vezuje za Sodomu kao i Lota, ŽENA-CRKVA za koju je on vezan, ne Nevesta.

ABRAHAMOVA BRIGA I MOLITVA
Čak i u tom stanju, Abrahamova briga ide ka Lotu, i moli se za njega i eventualne pravednike u Sodomi. “Gospode, ako tamo ima 10 pravdnika...” Misleći sve vreme na Lota! I Bog silazi sam LIČNO u Sodomu sa DVA anđela, koja ustvari ne donose milost Sodomi već SLEPILO I SUD. I oni takođe uspevaju da izbave LOTA, dok se za njegov dom to ne bi baš moglo reći, jer ni Pismo to nekaže. A zašto Pismo kaže da se izbavio samo Lot? Zato što je ŽENA TIP CRKVE u Pismu. I upravo je Lotova žena-crkva bila ono što ga je još više vezivalo za Sodomu. A i njegove ćerke su u nezakonitom aktu, izrodile decu od koje će izrasti budući žestoki neprijatelji Božijeg izabranog naroda Izraela. Dakle, sve što je vezano za crkvu u vezi Lota, propašće u Velikim Nevoljama, a samo njegova duša će se i sama Izbaviti ali kao kroz oganj. To je tip Lude Device. A Mudra Devica će sa Abrahamovom verom dočekati obećanog Sina Isaka-Hrista i neće biti vezana nizakakvu denominaciju, već će primiti posetu Elohima na kraju vremena, a jalova Nevesta koja ne može proizvesti obećanje, će nakon te posete biti spremna za Isaka-Hrista i za susret sa Gospodom u vazduhu!

NE GOSPODO, VEĆ GOSPODE???
Postoji jedna skrivena tajna u Pismu gde se jasno vidi razlika između Lotove i Abrahamove vere. Kada je Abraham primio posetu TRI ANĐELA, pogledajte šta je rekao kada im se obratio. Pos 18:1 Poslije mu se javi Gospod u ravnici Mamrijskoj kad sjeđaše na vratima pred šatorom svojim u podne. Podigavši oči svoje pogleda, i gle, tri čovjeka stajahu prema njemu. I ugledavši ih potrča im na susret ispred vrata šatora svojega, i pokloni se do zemlje; I reče: Gospode, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega.
Hajde da vidimo kako se Lot obratio ISTIM Anđealima, nezaboravite da su sva TROJICA otišli za Sodomu. Pos 19:1 A uveče dođoše dva anđela u Sodom; a Lot sjeđaše na vratima Sodomskim; i kad ih ugleda, ustade te ih srete, i pokloni se licem do zemlje, I reče: hodite, gospodo, u kuću sluge svojega, i prenoćite i operite noge svoje; pa sjutra rano kad ustanete pođite svojim putem. A oni rekoše: ne, nego ćemo prenoćiti na ulici. Lotu su došla DVA od TRI Anđela, što znači da Lot nije imao potpuno razumevanje Božanstva a niti će to imati ljudi na kraju vrmena kojih je Lot ovde bio SAMO TIP ILI SENKA.

ISTI ANĐELI I KOD LOTA I ABRAHAMA
Ako samo pažljivo razmotrite te tekstove, videćete da su i Abraham i Lot sreli iste Anđele. Jedan se obratio sa “Gospode,” a drugi se obratio sa “Gospodo.” Znajući da je Abrahamova vera prava vera, vidimo da je Lot u tipu imao čak problema i sa razumevanjem Božanstva. Tako je to i sa mnogim denominacijskim vernicima danas. Zbog crkve u kojoj se nalaze, kao i Lot što je bio vezan za Sodomu preko svoje žene (umalo nije poginuo zbog nje), vernici u čitanju Svetog Pisma vide GOSPODU (Oca, Sina i Svetog Duha) kao TRI OSOBE u Bogu. Ali kada Abrahamova grupa sretne Boga u poslednjim danima ona će videti u Ocu, Sinu i Svetom Duhu, jedno nedeljivo Božanstvo kao jednu osobu-GOSPODE! Otac, Sin i Sveti Duh, NISU tri osobe u jednom Bogu, već jedan Bog u tri atributa, u trostrukoj manifestaciji svoga bića i osobenosti. Kada je Gospod Isus zapovedio da se vernici krste u Ime Oca, Sina i Svetog Duha, On je ZNAO da će Abrahamova deca imati isto otkrivenje kao i njihov otac Abraham, i oni su u Delima 2:38 počeli da krste u Ime Gospoda Isusa Hrista: NE GOSPODO već GOSPODE! U ovim poslednjim danima, pre uništenja moderne Sodome, Luka 17:30, Bog je ponovo vratio to otkrivenje Abrahamovoj deci. I u tom otkrivenju se nalazi ključ primanja Svetog Duha. Ne darova Svetog Duha, jer Otac šalje kišu i na dobre i na zle. Već ključ ULASKA U HRISTA!

ŠTA JE KLJUČ ULASKA U HRISTA?
Kao što smo rekli, da je u ovim poslednjim danima Abrahamovoj deci Bog ponovo vratio ključ za ulazak (ne u Crkvu) već u Hrista. U početku, u Delima Apostolskim 2:38, taj ključ je izgledao ovako: Pokajte se (prvo klik u bravi); krstite se u Ime Isusa Hrista (drugo klik u bravi); i primićete dar Svetoga Duha (treće klik u bravi). Ne gospodo već GOSPODE! Od tada pa nadalje, niti jedna osoba u PRVOJ CRKVI (što je originalna crkva koja je primila Svetog Duha na dan Pentekost), nije bila drugačije krštena već samo u IME GOSPODA ISUSA HRISTA! Abrahamova vera: “Ne gospodo, već GOSPODE!” Ta vera je dar od Boga, i ona se ne može silom ugurati u čoveka, niti se može naučiti teološkim metodama, već to mora doći slušanjem Božije Reči kroz dar Božije milosti-OTKRIVENJEM od Duha a ne od čoveka. Zato čovek čoveku ne može otkriti Boga, ali mu može propovedati Istinu: “Upoznaćete Istinu i Istina će vas osloboditi.” Abrahamova vera: GOSPODE! I kada je Bog video tu veru rekao je Abrahamu: Pos 22:17 Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom; i naslijediće sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih.

HRIŠĆANSKA POBEDA
Ako želite imati pobedu nad bilo čime što vas pritiska u životu, (samo uzgred da kažem, da sve nevolje i iskušenja dolaze na nas, ne od Boga, već od sotone, ali Bog to dopušta) da bi nas one potisnule ka ovim stvarima Abrahamove vere. Postoji samo jednan razlog za Božije nezadovoljstvo, a to je kada oni ne veruju u ono što je on poslao na zemlju. Jedini način da se ponovo zadobije Božija naklonost je da sebe poravnamo sa Reči. Da bi Bog mogao voditi nas u pobedu, ali ne kao Lota, jer on je živeo život MUKE a ne pobede, mi moramo prihvatiti Božiji recept: POKAJTE SE (vratite se ka Reči), krstite se u Ime Gospoda Isusa Hrista (zato što je JEDAN BOG i to je jedino pravo krštenja), i primićete dar Svetog Duha (Ne darove Svetog Duha, već sam Sveti Duh biće vama darovan), i onda ćete biti nanovorođeni i u stanju da HODATE PO VERI A NE PO GLEDANJU.

Aladin

Broj postova : 6
Join date : 16.01.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.